Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief financieel dienstverleners april 2010
Beste relatie,
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) financieel dienstverleners onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Meer informatie over de Wft vindt u op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder het gedeelte voor adviseurs & bemiddelaars. Deze website is rechtstreeks te benaderen via www.afm.nl/fd. Als u de gezochte informatie niet op de website vindt, kunt u bellen naar het Ondernemersloket via 0900 – 6800 680 (vijf eurocent per minuut).
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Meer informele en formele maatregelen AFM in 2009
Driekwart pensioenadviezen aan het MKB onvoldoende
Aflevering elf leidraad tweedepijler pensioenadvisering
AFM neemt meer maatregelen tegen slechte bemiddelaars
Vindbaarheid en begrijpelijkheid hypotheekinformatie moet beter
Aankondiging vaste controles AFM op informatieverstrekking
     
Meer informele en formele maatregelen AFM in 2009
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2009 fors meer informele en formele toezichtmaatregelen genomen. Er werden 52 boetes opgelegd, tegenover twintig in 2008. “Het aantal boetes geeft een indicatie voor de toezicht- en vooral de handhavingskracht van de AFM. Het is de AFM er niet om te doen om zoveel mogelijk boetes op te leggen, maar om effecten in de markt te bewerkstelligen.” Dat zei AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst woensdag bij de presentatie van het jaarverslag 2009.

Lees verder  
 
Driekwart van de pensioenadviezen aan het MKB onvoldoende
De kwaliteit van pensioenadvies aan het MKB is in ruim driekwart van de onderzochte gevallen onder de maat. Dat blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen’. Pensioenadviseurs winnen te weinig informatie in, de adviezen passen niet bij de wel ingewonnen informatie en de adviezen worden niet goed vastgelegd. Bij een aantal individuele onderzoeken naar de advisering is de uitkomst zo slecht dat de AFM mogelijk formele maatregelen zoals boetes zal opleggen.

We hebben bij 16 pensioenadviseurs aan de hand van 42 adviesdossiers de kwaliteit van de pensioenadviezen beoordeeld. Per adviesdossier nemen gemiddeld 34 werknemers deel aan het pensioenproduct. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de advisering van rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen die via adviseurs worden afgesloten bij verzekeraars. Deze adviezen vallen onder de adviesregels uit de Wft. Er is geen onderzoek gedaan naar de pensioenfondsen, omdat die deze producten niet hebben.

Een onderliggende reden voor deze slechte resultaten kan zijn dat een grote groep pensioenadviseurs onvoldoende praktische pensioenkennis en vaardigheden opdoet omdat zij in veel gevallen slechts enkele pensioenadviezen per jaar geeft. De AFM vindt dit onwenselijk.

Naar persbericht en rapport  
Aflevering elf leidraad tweedepijler pensioenadvisering
Hierbij treft u ook een extra aflevering van de leidraad tweedepijler pensioenadvisering aan, aflevering elf. We hebben na publicatie van de leidraad in de tweede helft van 2009 veel vragen ontvangen over het onderwerp ' 'betaalbaarheid pensioenregeling voor werkgever'. Dit onderwerp kwam al kort in aflevering vier van de leidraad aan de orde. Gelet op de vele vragen, wordt hier in aflevering elf ‘Beoordeling betaalbaarheid pensioenregeling voor werkgever’ uitgebreider op ingegaan.

Wij raden u aan de leidraden te gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van uw pensioenadvisering en voor het doorvoeren van eventuele noodzakelijke aanpassingen hiervan.


Alle leidraden tweedepijler pensioenadvisering
 
AFM neemt meer maatregelen tegen slechte bemiddelaars
De AFM heeft in 2009 veel werk gehad aan de aanpak van slechte bemiddelaars. De aanpak van de onderkant van de markt leidde tot 414 maatregelen, bijna vier keer zoveel als in 2008 toen er 113 vergelijkbare toezichtacties nodig waren. De AFM legde in 2009 23 boetes op aan adviseurs en bemiddelaars, veertien lasten onder dwangsom en 203 aanwijzingen. Verder trok de AFM na eigen onderzoek 31 vergunningen in, deed ze eenmaal aangifte en bracht ze een publieke waarschuwing uit. In 141 dossiers kwam het tot een normoverdragend gesprek.

Lees verder via de link hieronder het hele persbericht voor meer achtergrond en toelichting bij de genomen toezichtmaatregelen in 2009.
De tweede link verwijst naar een meer algemene uitleg en informatie over de toezichtmaatregelen van de AFM.


Persbericht over maatregelen tegen slechte bemiddelaars  

Algemene uitleg over toezichtmaatregelen  
Vindbaarheid en begrijpelijkheid hypotheekinformatie moet beter
Banken en verzekeraars moeten hun schriftelijke informatie over hypotheken verbeteren. De informatie in brochures, offertes en voorwaarden is voor de gemiddelde consument matig te begrijpen en het is lastig om de juiste informatie te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) in opdracht van de AFM. ABN AMRO, ING en WestlandUtrecht gebruiken de verkregen inzichten uit het onderzoek voor het verbeteren van hun schriftelijke hypotheekinformatie.

De leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie van de Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met ABN AMRO, ING en WestlandUtrecht de schriftelijke hypotheekinformatie van deze aanbieders onder 60 proefpersonen getest op vindbaarheid en begrijpelijkheid. De hypotheekkennis van de proefpersonen was gering. Net als in de praktijk bij consumenten bleken de proefpersonen meestal weinig ervaring met hypotheken te hebben. Schriftelijk voorlichten over hypotheken is niet eenvoudig, de materie is complex en de gemiddelde consument heeft weinig kennis van de materie vooraf. Consumenten worden bij het afsluiten van hun hypotheek, anders dan in dit onderzoek, vaak bijgestaan door een adviseur. Hypotheekinformatie moet echter ook zonder de hulp van een adviseur te vinden en begrijpelijk zijn.

Lees verder via de link hieronder. Hier vindt u het hele persbericht en de documenten ‘Schriftelijke hypotheekinformatie: Wat verwacht de AFM?’ en ‘De gebruiksvriendelijkheid van hypotheekinformatie: een lezersonderzoek’.


Lees verder
  
Aankondiging vaste controles AFM op informatieverstrekking
Van 6 mei tot en met 20 mei controleert de AFM extra op het Dienstverleningsdocument. Vier keer per jaar gaat de AFM extra goed letten op specifieke onderdelen in de informatieverstrekking van financieel dienstverleners die vallen onder de gesloten normen. Wij stellen u hier telkens vooraf van op de hoogte zodat u zich optimaal kunt voorbereiden. Bij iedere aankondiging verwijzen we naar ondersteunende informatie die de AFM hierover voor u beschikbaar heeft, zodat u hier direct mee aan de slag kunt om uw eigen materiaal alvast op te toetsen. Ook geven we per controle aan op welke punten de AFM specifiek zal letten, zodat u hier vooraf rekening mee kunt houden. Naast deze specifieke controles volgen we ook op dagbasis hoe u klanten informeert in reclame-uitingen en ander informatiemateriaal.

Het kan zijn dat u ook in een dergelijk onderzoek wordt betrokken. De onderzoeken vinden namelijk steekproefsgewijs plaats. Het is vooraf dus niet te zeggen wie er daadwerkelijk wordt gecontroleerd. Echter de partijen die op basis van het onderzoek hun informatieverstrekking onvoldoende in orde hebben, worden de volgende keren wel standaard meegenomen in het onderzoek. Deze partijen krijgen ook een aantekening in het toezichtdossier. Na afloop van ieder onderzoek volgt een terugkoppeling van de bevindingen op individueel niveau wanneer u in de steekproef zat, deze kan zowel uit positieve als negatieve feedback bestaan. Bij de aankondiging van het volgende onderzoeksthema staan de resultaten van het hele onderzoek telkens samengevat.

 
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen